• 󳱿¶ć‡

¦więta

Wtorek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II
¦więto ¶w. Stanisława Kostki, zakonnika